WhatsApp Image 2021 11 10 at 13.41 1

Technical Architect (Nodejs, Java)

  CV / Resume (2MB Max)(.Doc, .Docx, .Pdf)

  Đính kèm

  Bằng cách tiếp tục, tôi đồng ý rằng TAPTAP có thể thu thập và sử dụng thông tin do tôi cung cấp. Thay mặt cho công ty đăng ký, tôi đã đọc và hiểu các điều khoản trong Thông báo Bảo mật của TAPTAP.


  Tụi mình nhận tin nha!

  Cảm ơn bạn đã lựa chọn chung vui cùng TAPTAP.
  Chúc bạn một ngày thiệt vui hen.