TermCondition banner

Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin chung

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Người mua, và bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của Người mua là nguyên tắc cơ bản trong quá trình hoạt động của Công ty Vui và ứng dụng TAPTAP.

Chính sách Bảo mật này sẽ giúp Người mua hiểu rõ hơn về cách thức mà Công ty TNHH Thương mại Vui Việt Nam và các đối tác liên kết của chúng tôi sử dụng và bảo vệ các dữ liệu cá nhân mà Người mua cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Ứng dụng, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ liệt kê trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi liên hệ với chúng tôi theo các phương thức khác nhau. Việc Người mua sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của Người mua và ngăn chặn việc đánh cắp, truy cập trái phép, và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng những công nghệ, phần mềm mới nhất và theo phương thức tốt nhất.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này tùy từng thời điểm, và sẽ ngay lập tức thông báo cho Người mua. Người mua cũng có thể cập nhật những thay đổi Chính sách Bảo mật mới nhất bằng cách truy cập vào Ứng dụng.

I. Tổ chức thu thập và quản lý Thông tin Cá nhân của Người mua

Tổ chức thu thập và quản lý Thông tin Cá nhân của Người mua là Công ty TNHH Thương mại Vui Việt Nam có trụ sở chính tại Tầng 3, Số 101-103-105-107 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. Thu thập Thông tin Cá nhân

Khi Người mua đăng ký tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ TAPTAP, Người mua tự nguyện cung cấp một số thông tin cho chúng tôi. Những thông tin này bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tuổi, giới tính, thông tin thanh toán gồm thông tin về khoản thanh toán hoặc thẻ thanh toán, và các thông tin khác mà Người mua có thể cung cấp cho chúng tôi. Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu vị trí của thiết bị di động của Người mua, và thông tin chi tiết về những sản phẩm Người mua đã mua và nơi Người mua đã mua những sản phẩm đó. Người mua cũng có thể sẽ cung cấp cho Công ty Vui quyền truy cập những thông tin mà Người mua chia sẻ trên các phương tiện thông tin khác như Facebook, v.v. thông qua việc kết nối các phương tiện đó với TAPTAP. Thông tin này bao gồm thông tin về bạn bè và những người theo dõi của Người mua.

Một số thông tin nhất định khác cũng có thể sẽ được thu thập khi Người mua sử dụng Ứng dụng, bao gồm dữ liệu duyệt thông tin (clickstream), thông tin định danh, dạng trình duyệt của thiết bị di động của Người mua, v.v.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ những nguồn thông tin công khai sẵn có như sách danh bạ điện thoại, v.v., hoặc từ các bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận để quảng cáo TAPTAP và Dịch vụ của Công ty Vui.

III. Mục đích thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được như trình bày bên trên nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho Người mua; có được và hiểu rõ nhu cầu của Người mua; cải thiện Ứng dụng của chúng tôi; thực hiện phân tích thống kê; tuân thủ quy định an toàn và pháp luật; hoạt động quảng cáo trực tiếp; thông báo cho Người mua về những thay đổi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi; và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp cho Người mua tùy từng thời điểm.

Người mua có thể gửi thư điện tử đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi nếu Người mua không đồng ý cho phép Công ty Vui tiết lộ, chia sẻ thông tin của bạn cho các bên thứ ba như chi tiết trong Chính sách Bảo mật này hoặc sử dụng thông tin của Người mua nhằm gửi các quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các mục đích thương mại khác. Tuy nhiên, bạn vui lòng lưu ý rằng với việc Người mua yêu cầu như trên có thể khiến Công ty Vui không thể cung cấp cho Người mua một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ của chúng tôi.

IV. Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Thông tin Người mua là một phần quang trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty Vui. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc cho thuê các thông tin của Người mua cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ các bên thứ ba và bên liên quan khác đáng tin cậy mà chúng tôi cần chia sẻ cho họ những thông tin cá nhân của Người mua để có thể cung cấp Dịch vụ cho Người mua.

Chúng tôi có thể giới thiệu cho Người mua các chào hàng thay mặt cho các công ty hoặc người bán hàng, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ cho người bán về họ tên, địa chỉ liên lạc hoặc thông tin thanh toán của Người mua.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các bên thứ ba và bên liên quan khác đáng tin cậy, bao gồm những bên có trụ sở bên ngoài Việt Nam, mà các bên này đang cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giới hạn quyền của họ để truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi thương mại một cách hợp lý và cần thiết đủ để họ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu, lệnh hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

V. Bảo mật Thông tin Thanh toán

TAPTAP tích hợp ví điện tử vào ứng dụng thanh toán thông qua mô hình SDK được cung cấp bởi đối tác trung gian thanh toán, ví điện tử. Thông tin thanh toán sẽ được bảo mật, đóng gói và lưu trữ trên hệ thống trung gian thanh toán hoặc ví điện tử. TAPTAP không lưu trữ bất kỳ thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng. Bên cạnh đó, các thông tin khác như thông tin về Phiếu ưu đãi/thông tin khách hàng/v. v sẽ được bảo vệ khi kết nối/trao đổi qua API theo giao thức TSL 1.2 và Authentication OAuth2 theo tiêu chuẩn mới nhất.

VI. Liên kết với Trang Mạng khác

Trên Ứng dụng có thể có các đường liên kết với các trang mạng khác. Nếu Người mua nhấp vào những đường liên kết này, Công ty Vui sẽ không chịu trách nhiệm về bảo mật dữ liệu và sự riêng tư của bạn sau đó, và những trang mạng đó không chịu sự điều chỉnh của Chính sách Bảo mật này. Người mua nên đọc kỹ tài liệu về chính sách bảo mật của trang mạng mà Người mua truy cập vào.

VII. Lưu giữ và Xóa Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân của Người mua sẽ được lưu giữ trong hệ thống máy chủ của Ứng dụng của chúng tôi trong vòng 10 năm kể từ sau lần cuối cùng bạn tương tác với Ứng dụng của chúng tôi hoặc cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của Người mua.

VII. Truy cập vào Thông tin Cá nhân

Chúng tôi bảo đảm quyền truy cập của bạn đối với toàn bộ thông tin về tài khoản và tương tác của Người mua với TAPTAP và người bán trên Ứng dụng, để xem và trong trường hợp nhất định, cập nhật hoặc sửa đổi những thông tin đó. Người mua có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân trong hồ sơ của Người mua trên Ứng dụng.

Khi có câu hỏi hoặc yêu cầu truy cập thông tin, Người mua vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Người mua của chúng tôi theo số điện thoại (84)907092548, thư điện tử info@taptap.com.vn hoặc bằng cách nhấp vào nút “Liên hệ với Chúng tôi” trên Ứng dụng.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 25/04/2022