Giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Img banner 2

Giải pháp nền tảng chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ phát triển hệ thống chăm sóc khách hàng, linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược chăm sóc khách hàng gắn liền với Loyalty
Phát triển hệ thống chăm sóc khách hàng trên website và ứng dụng.
Triển khai và tùy chỉnh hệ thống quản lý khách hàng CRM
Tích hợp hệ thống và phân tích dữ liệu khách hàng
istockphoto 1401942487 1 scaled 1
istockphoto 1341239202 scaled 1

Giải pháp thương mại điện tử ngành hàng F&B

Giúp các doanh nghiệp tạo lập nền tảng thương mại điện tử phục vụ cho nhóm khách hàng F&B online.

Phát triển nền tảng bán hàng và thanh toán cho F&B
Hệ thống đặt hàng và giao hàng tự động
Tiếp thị và quảng cáo online
Quản lý và phân tích hành vi người dùng giúp tăng trưởng CLV
Tích hợp với ERP, Call Center, POS, Marketing Automation,…

Giải pháp phát triển hệ thống phần mềm

Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa hệ thống phần mềm từ ý tưởng đến vận hành thực tế với đội ngũ chuyên gia 10-20 năm kinh nghiệm.

Tư vấn công nghệ và giải pháp
Phát triển các Web App, Mobile App, Backend và Tích hợp hệ thống
Ứng dụng Machine Learning và AI
9b9e680043676f9ffafbe3d275101edf
istockphoto 1461922911 scaled 1

Giải pháp Gamification

Phát triển các trò chơi giúp tăng giá trị đơn hàng (AOV), tần suất mua hàng, và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới hiệu quả.

Tư vấn chiến lược Gamification
Thiết kế và phát triển các trò chơi theo brand identity
Tích hợp trò chơi vào Web, Mobile App, Zalo/ MoMo Mini App
Tối ưu hoá cơ chế trò chơi, giải thưởng và hiệu suất đầu tư (ROI)

Sàng lọc & phân tích dữ liệu

Thu thập, chuyển đổi, đảm bảo chất lượng và phân tích hiệu quả, giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu để đưa ra quyết định chính xác.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, data lake và data warehouse
Phân tích dữ liệu, Business Intelligence (BI) và báo cáo
Phân tích phân khúc khách hàng
Phát triển hệ thống gợi ý (Recommendation Engine)
Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO)
Theo dõi hành trình khách hàng và thử nghiệm A/B
istockphoto 2148562723 1 scaled 1