TermCondition banner

Điều khoản sử dụng của TAPTAP

I. Giới thiệu

Ứng dụng Mua hàng TAPTAP (“Ứng Dụng TAPTAP”) là ứng dụng thương mại điện tử vận hành bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VUI VIỆT NAM, một công ty với mã số doanh nghiệp 0315980401 và trụ sở chính tại Tầng 25, tòa nhà TNR, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều khoản TAPTAP dưới đây áp dụng đối với khách hàng thân thiết, Công ty TNHH Thương mại VUI Việt Nam, đối tác tham gia chương trình, bao gồm quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh khi tham gia sử dụng ứng dụng.

Thương nhân, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch trên Ứng Dụng TAPTAP có quyền tiến hành giao dịch trực tuyến trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan và không trái với quy định của pháp luật.

II. Đồng ý với các điều khoản và điều kiện này

Bằng cách nhấn chọn “Đăng ký” để tạo tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP, Người Mua được tự động xem như đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và các quy định của các văn kiện được tham chiếu đến dưới đây.

Công Ty bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Mua ít nhất 5 (năm) ngày trước khi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế đó có hiệu lực. Việc Người Mua tiếp tục sử dụng Ứng dụng TAPTAP, sau khi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế đó có hiệu lực, sẽ được xem như Người Mua đồng ý với sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế đó.

Các định nghĩa được sử dụng:

“Công Ty” hoặc “VUI Việt Nam” là Công ty TNHH Thương Mại VUI Việt Nam.

“Công ty con”: là công ty mà VUI Việt Nam sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó.

“Công ty mẹ”: là chủ sở hữu của Công ty.

“Công ty liên kết” là các công ty thành viên trong cùng một tập đoàn kinh tế, có quyền và lợi ích độc lập với nhau nhưng dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của cùng một hoặc nhiều chủ sở hữu.

“Chương trình KHTT” hoặc “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP” là nền tảng chương trình khách hàng thân thiết được phát triển bởi VUI Việt Nam để Khách Hàng tích Điểm từ giao dịch tại các địa điểm kinh doanh của Đối Tác hoặc từ các hình thức khác theo thỏa thuận của Đối Tác và Đơn Vị Vận Hành Chương Trình và đổi Điểm thành các sản phẩm và/hoặc các vouchers. Nền tảng chương trình khách hàng thân thiết cũng cho phép Đối Tác thực hiện các chiến dịch đến Khách Hàng và các khả năng sử dụng khác mà VUI Việt Nam có thể cho phép tùy từng thời kỳ.

“Đối Tác” là những thương nhân ký hợp đồng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP.

“Đơn vị kiểm soát Dữ Liệu Khách Hàng” là cá nhân hoặc pháp nhân phụ trách việc kiểm soát dữ liệu, hỗ trợ đưa ra các quyết định liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân.

“Dữ Liệu Khách Hàng” nghĩa là bất kỳ thông tin nào vào bất cứ thời điểm nào dưới sự sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của VUI Việt Nam liên quan đến bất kỳ Khách Hàng nào, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân (như tên người dùng, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và địa chỉ email) và thông tin nhân khẩu (như tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, giới tính, năm sinh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) đối với bất kỳ cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào khác liên quan đến cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng và được bảo vệ theo pháp luật hiện hành.

“KHTT” nghĩa là khách hàng đăng ký tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP và trở thành thành viên trên Ứng Dụng TAPTAP.

“Ứng dụng di động TAPTAP” hoặc “TAPTAP” là ứng dụng di động trên nền tảng iOS, Android hoặc các nền tảng khác do VUI Việt Nam phát triển để thực hiện Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP.

“Xử lý Dữ Liệu Khách Hàng” nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên Dữ Liệu Khách Hàng hoặc tập hợp Dữ Liệu Khách Hàng, có hoặc không bằng các phương tiện tự động như thu thập, ghi nhận, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay thế, tìm kiếm, tham vấn, sử dụng, truyền tải, phổ biến, tạo sẵn, liên kết, kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

III. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng TAPTAP

1. Bạn phải tạo tài khoản để có thể sử dụng Ứng Dụng TAPTAP. Việc tạo tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP là hoàn toàn miễn phí.

2. Bằng việc tạo tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP, bạn đã xác nhận rằng:

 • Bạn là cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên và không bị mất / hạn chế năng lực hành vi dân sự; hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp và hiện đang hoạt động; và
 • Toàn bộ các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Ứng Dụng TAPTAP là thông tin của chính bạn, trung thực và chính xác tại mọi thời điểm.

3. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể trải nghiệm mua sắm trên Ứng Dụng TAPTAP theo các Điều Khoản và Điều Kiện này, Quy Chế Hoạt Động của Ứng Dụng TAPTAP, và pháp luật Việt Nam.

4. Bạn có trách nhiệm bảo mật tên sử dụng và mật khẩu của tài khoản của chính mình. Trong trường hợp bị tiết lộ, bạn phải ngay lập tức thông báo cho Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ứng Dụng TAPTAP; tuy nhiên, trong mọi trường hợp, VUI Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát và/hoặc thiệt hại của bạn dưới mọi hình thức.

IV. Quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP

Quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP là một phần không thể tách rời của các điều khoản và điều kiện này. Tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện này có nghĩa là tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện này đã bao gồm các quy định của quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP.

Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, Quy Chế Hoạt Động của Ứng Dụng TAPTAP cũng sẽ quy định thêm các quyền, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan, mà bạn cần lưu ý trước khi và trong quá trình sử dụng Ứng Dụng TAPTAP, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Cách thức trải nghiệm mua sắm trên Ứng Dụng TAPTAP, bao gồm:

 • Cách nhận điểm thưởng (cụ thể là Điểm VUI) khi giao dịch tại Cửa Hàng của Người Bán tham gia tích hợp với Ứng Dụng TAPTAP;
 • Cách sử dụng Ứng Dụng TAPTAP để đổi Điểm VUI đã tích được để lấy Voucher;
 • Cách áp dụng voucher để lấy ưu đãi khi giao dịch tại các cửa hàng tham gia chương trình;

2. Cách thức khiếu nại và giải quyết tranh chấp;

3. Quy định về đảm bảo an toàn giao dịch;

4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Người Mua;

5. Quản lý thông tin xấu;

6. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty;

7. Quyền và nghĩa vụ của Người Bán; và

8. Quyền và nghĩa vụ của người Mua.

Xem thêm tại Quy chế hoạt động TAPTAP.

V. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch

Giải quyết tranh chấp và các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Công ty VUI và Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người Mua liên quan đến các giao dịch tại Ứng Dụng của Công ty VUI. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty VUI đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên.

Quy trình giải quyết tranh chấp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người Mua gửi khiếu nại về Sản Phẩm của Người Bán (kèm theo ID của Xác Nhận Mua Hàng) đến email hoặc hotline của Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty VUI.

Bước 2: Tùy theo tính chất của khiếu nại:

 • Nếu khiếu nại về hoạt động của Ứng Dụng (như Người Mua không nhận được Xác Nhận Mua Hàng, hoặc không nhận được Điểm VUI được hưởng), Công ty VUI sẽ trực tiếp giải quyết; hoặc
 • Nếu khiếu nại về Sản Phẩm (như chất lượng, số lượng, cách thức và thời hạn sử dụng phiếu giảm giá, v.v.), Công ty VUI sẽ ngay lập tức chuyển cho Người Bán giải quyết.
 • Liên hệ yêu cầu Người bán giải quyết và/hoặc bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đó.

Các khiếu nại sẽ được giải quyết nhanh chóng trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của Người Mua theo Quy Chế Hoạt Động.

Bước 3: Trong trường hợp Người Mua không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại và vụ việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty VUI, thì Công ty VUI sẽ kiến nghị Người Mua đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Công ty VUI có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người Mua, Người Bán và giao dịch thực hiện qua Ứng Dụng khi được các bên liên quan đến tranh chấp đó và cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu trong phạm vi cho phép và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Công ty VUI có thể được được ghi âm để dùng làm bằng chứng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

VI. Chính sách thu thập, bảo mật thông tin và đảm bảo an toàn giao dịch cho người dùng

Thông tin chung 

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Người dùng, và bảo vệ sự riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của Người dùng là nguyên tắc cơ bản trong quá trình hoạt động của Công ty Vui và ứng dụng TAPTAP.  

Chính sách Bảo mật này sẽ giúp Người dùng hiểu rõ hơn về cách thức mà Công ty TNHH Thương mại Vui Việt Nam và các đối tác liên kết của chúng tôi sử dụng và bảo vệ các dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Ứng dụng, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ liệt kê trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi liên hệ với chúng tôi theo các phương thức khác nhau. Việc Người dùng sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính sách Bảo mật này. 

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của Người dùng và ngăn chặn việc đánh cắp, truy cập trái phép, và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng những công nghệ, phần mềm mới nhất và theo phương thức tốt nhất. 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này tùy từng thời điểm, và sẽ ngay lập tức thông báo cho Người dùng. Người dùng cũng có thể cập nhật những thay đổi Chính sách Bảo mật mới nhất bằng cách truy cập vào Ứng dụng. 

 

1. Tổ chức thu thập, xử lý và quản lý Thông tin Cá nhân của Người dùng 

Tổ chức kiểm soát, xử lý và quản lý Thông tin Cá nhân của Người dùng là Công ty TNHH Thương mại Vui Việt Nam (“Công ty Vui”) có trụ sở chính tại Tầng 25, Tòa nhà TNR, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 

2. Thu thập Thông tin Cá nhân  

Để Người dùng có thể đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ TAPTAP, chúng tôi cần phải thu thập một số thông tin của Người dùng và Người dùng tự nguyện cung cấp các thông tin này cho chúng tôi. Những thông tin này chủ yếu là các dữ liệu cá nhân cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tuổi, giới tính, danh bạ điện thoại, hồ sơ liên lạc của Người dùng như lịch sử các cuộc gọi đến số điện thoại của chăm sóc khách hàng và, nếu Người dùng liên lạc với chúng tôi bằng các dịch vụ trực tuyến hoặc qua ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi, các chi tiết như dữ liệu vị trí điện thoại di động, địa chỉ IP. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ ghi nhận những thông tin của bạn khi bạn bắt đầu điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi và các thông tin khác mà Người dùng có thể cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra việc Người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi một số thông tin chi tiết về những sản phẩm Người dùng đã mua và nơi Người dùng đã mua những sản phẩm đó cũng như một số các dữ liệu cá nhân nhạy cảm như dữ liệu vị trí của thiết bị di động của Người dùng. Người dùng cũng có thể sẽ cung cấp cho Công ty Vui quyền truy cập những thông tin mà Người dùng chia sẻ trên các phương tiện thông tin khác như Facebook, v.v. thông qua việc kết nối các phương tiện đó với TAPTAP. Thông tin này bao gồm thông tin về bạn bè và những người theo dõi của Người dùng. 

Một số thông tin nhất định khác cũng có thể sẽ được thu thập khi Người dùng sử dụng Ứng dụng, bao gồm dữ liệu duyệt thông tin (clickstream), thông tin định danh, dạng trình duyệt của thiết bị di động của Người dùng, v.v., thông tin chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, bao gồm thông tin về danh sách tiếp thị, thông tin có sẵn công khai và thông tin có thể thể hiện được mức độ liên quan của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với Người dùng, thông tin gian lận bao gồm chi tiết về các trường hợp nghi ngờ là gian lận hoặc vi phạm các điều kiện và điều khoản của chúng tôi và chi tiết của bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để gian lận, lừa đảo. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ những nguồn thông tin công khai sẵn có như sách danh bạ điện thoại, v.v., hoặc từ các bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận để quảng cáo TAPTAP và Dịch vụ của Công ty Vui. 

 

3. Mục đích thu thập, sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân 

Chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý thông tin cá nhân thu thập được như trình bày bên trên nhằm mục đích sau:  

 • Cung cấp dịch vụ của Công ty cho Người dùng và phản hồi yêu cầu của Người dùng (ví dụ: lịch sử giao dịch tích và đổi Điểm VUI, điểm thương hiệu, giá trị từng giao dịch và điểm tương ứng, phương thức nhận Điểm VUI, điểm thương hiệu); 
 • Cập nhật tính năng mới và xử lý các lỗi của ứng dụng TAPTAP; 
 • Cải thiện Ứng dụng của chúng tôi; 
 • Đưa ra những gợi ý‎ phù hợp việc tích và đổi Điểm VUI, điểm thương hiệu cho từng nhóm Người dùng; 
 • Có được và hiểu rõ nhu cầu của Người dùng; 
 • Gửi email, SMS, hoặc các hình thức liên lạc khác để thông báo các chương trình khuyến mãi, tích, đổi Điểm VUI, điểm thương hiệu định kì cho Người dùng; 
 • Cá nhân hóa trải nghiệm Người dùng, cung cấp các chương trình khyến mãi và chương trình tích, đổi Điểm VUI, điểm thương hiệu phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng Người dùng; 
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người dùng, xác minh danh tính Người dùng; 
 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người dùng khi sử dụng TAPTAP; 
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của TAPTAP và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Chương trình khách hàng thân thiết cho Người dùng; 
 • Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán nếu có; 
 • Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính nếu có; 
 • Cho phép tương tác giữa các Người dùng, giữa Người dùng với Công ty hay giữa Người dùng với các đối tác được liên kết; 
 • Cho phép các đối tác của TAPTAP quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp Chương trình khách hàng thân thiết; 
 • Phục vụ các trao đổi, cung cấp thông tin cho đối tác của TAPTAP liên quan đến các giao dịch tại đối tác có tích điểm VUI, sử dụng mã ưu đãi hoặc các hoạt động khác có thông qua/ được giới thiệu bởi ứng dụng TAPTAP; 
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện ứng dụng TAPTAP; 
 • Thực hiện phân tích thống kê, phục vụ mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ; 
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công Ty; 
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; 
 • Tiếp thị và quảng bá, gửi thông tin tới Người dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Chương trình khách hàng thân thiết, Công Ty và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại; 
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro: Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người dùng trong Chương trình khách hàng thân thiết; 
 • Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng TAPTAP hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty và Người dùng trong Chương trình khách hàng thân thiết; 
 • Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của Công Ty; 
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam trên ứng dụng TAPTAP; 
 • Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro; 
 • Thông báo cho Người dùng về những thay đổi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi; 
 • Các mục đích hợp pháp khác nhằm thực hiện và phát triển Chương trình khách hàng thân thiết theo quyết định của Công ty (nếu có).
 • Chúng tôi sẽ thông báo và yêu cầu sự cho phép của Người dùng trước khi sử dụng Thông tin Cá nhân của Người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Chính sách Bảo mật này. 

 

4. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng liên quan đến Thông tin Cá nhân      

Người dùng có các quyền như sau: 

 • Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật; 
 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật; và 
 • Biết về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng; 
 • Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng; 
 • Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Người dùng; 
 • Rút lại sự đồng ý của Người dùng; 
 • Xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của Người dùng; 
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng; 
 • Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại; 
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 
 • Quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan. 

Để thực thi các quyền của mình trên cơ sở pháp luật hoặc muốn giải thích về (các) quyền này, bạn có thể liên lạc chúng tôi theo thông tin tại Mục 9 để đề nghị chúng tôi thực hiện yêu cầu của mình và thực hiện theo thủ tục theo sự hướng dẫn của nhân viên chăm sóc khách hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền để yêu cầu thêm tài liệu, chứng từ phù hợp để giúp chúng tôi xác định danh tính cũng như sàng lọc, xác minh tính hợp pháp, hợp lệ trong yêu cầu về quyền của bạn đối với chúng tôi. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật. Người dùng có thể được yêu cầu trình diện tại văn phòng liên hệ của Công ty Vui để xác minh danh tính tài khoản và ký các tài liệu xác nhận và làm cơ sở ghi nhận việc khách hàng đã rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và các yêu cầu khác. Tuy nhiên, bạn vui lòng lưu ý rằng với việc Người dùng yêu cầu như trên có thể khiến Công ty Vui không thể cung cấp cho Người dùng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ của chúng tôi. 

Người dùng có quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Người dùng trên Ứng dụng TAPTAP hoặc yêu cầu chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ Người dùng chỉnh sửa dữ liệu khi Người dùng phát hiện dữ liệu cá nhân của mình bị sai hoặc không đầy đủ.  

Người dùng lưu ý với mỗi tài khoản TAPTAP đã được đăng ký, số điện thoại đăng ký tài khoản đó sẽ không được thay đổi vì bất kỳ lý do gì. Chính sách của chúng tôi là một điện thoại chỉ được đăng nhập, sử dụng tối đa cho hai tài khoản. Trong trường hợp Công ty Vui phát hiện Người dùng có hành vi gian lận, cố tình đăng nhập nhiều tài khoản TapTap trên cùng một thiết bị điện thoại, hành vi này sẽ được xếp vào trường hợp gian lận và không an toàn đối với hệ thống an ninh mạng nói chung cũng như hệ thống dữ liệu nói riêng của Công ty Vui. Do đó, chúng tôi được quyền xem xét và quyết định khóa toàn bộ các tài khoản TapTap được đăng ký và sử dụng trên điện thoại của Người dùng. 

Người dùng đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào theo các điều khoản được nêu trong Chính sách Bảo mật này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ sự đồng ý nào mà Người dùng đã có với Công ty Vui trước thời điểm rút lại sự đồng ý. 

 

Nghĩa vụ của người dùng: 

 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; yêu cầu chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; 
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; 
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân; và 
 • Nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan. 

 

5. Tiết lộ Thông tin Cá nhân 

Thông tin Người dùng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty Vui. Chúng tôi sẽ không bán, chuyển giao hoặc cho thuê các thông tin của Người dùng cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ các bên thứ ba và bên liên quan khác đáng tin cậy mà chúng tôi cần chia sẻ cho họ những thông tin cá nhân của Người dùng để có thể cung cấp Dịch vụ cho Người dùng và các mục đích khác được nêu tại Điều 3 của Chính sách Bảo mật này. 

Chúng tôi có thể giới thiệu cho Người dùng các chào hàng thay mặt cho các công ty hoặc người bán hàng, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ cho người bán về họ tên, địa chỉ liên lạc hoặc thông tin thanh toán của Người dùng. 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các bên thứ ba và bên liên quan khác đáng tin cậy, bao gồm những bên có trụ sở bên ngoài Việt Nam, mà các bên này đang cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và cần chúng tôi cung cấp các dữ liệu cá nhân của Người dùng, và chúng tôi sẽ giới hạn quyền của họ để truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi thương mại một cách hợp lý và cần thiết đủ để họ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.    

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu, lệnh hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

 

6. Bảo mật Thông tin Thanh toán 

TAPTAP tích hợp ví điện tử vào ứng dụng thanh toán thông qua mô hình SDK được cung cấp bởi đối tác trung gian thanh toán, ví điện tử. Thông tin thanh toán sẽ được bảo mật, đóng gói và lưu trữ trên hệ thống trung gian thanh toán hoặc ví điện tử. TAPTAP không lưu trữ bất kỳ thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng. Bên cạnh đó, các thông tin khác như thông tin về Phiếu ưu đãi/thông tin khách hàng/v. v sẽ được bảo vệ khi kết nối/trao đổi qua API theo giao thức TSL 1.2 và Authentication OAuth2 theo tiêu chuẩn mới nhất. 

 

7. Liên kết với Trang Mạng khác 

Trên Ứng dụng có thể có các đường liên kết với các trang mạng khác. Nếu Người dùng nhấp vào những đường liên kết này, Công ty Vui sẽ không chịu trách nhiệm về bảo mật dữ liệu và sự riêng tư của bạn sau đó, và những trang mạng đó không chịu sự điều chỉnh của Chính sách Bảo mật này. Người dùng nên đọc kỹ tài liệu về chính sách bảo mật của trang mạng mà Người dùng truy cập vào. 

 

8. Lưu giữ và Xóa Thông tin Cá nhân 

Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu giữ trong hệ thống máy chủ của Ứng dụng của chúng tôi trong vòng 10 năm kể từ sau lần cuối cùng bạn tương tác với Ứng dụng của chúng tôi hoặc cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của Người dùng. 

Như đã đề cập tại Mục 4, Người dùng có những quyền theo luật định và yêu cầu chúng tôi thực hiện trong khi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vào thời điểm này, chúng tôi có thể cần một khoảng thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp và sự ảnh hưởng của yêu cầu của người dùng) để xử lý yêu cầu của Người dùng, chúng tôi cần lưu ý rằng: 

 • Căn cứ vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn, và theo yêu cầu của pháp luật tùy từng trường hợp, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn tất việc xử lý yêu cầu của bạn. 
 • Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể không thể chấp nhận yêu cầu của bạn. Ví dụ như, nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân, giao dịch trong khi về mặt pháp lý, chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu trữ hồ sơ về cá nhân, hợp đồng, giao dịch đó để tuân thủ và cung cấp theo quy định pháp luật. 
 • Chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn trong khi đang cung cấp dịch vụ với bạn hay cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để cung cấp cho đối tác theo thỏa thuận của đối tác (Ví dụ như trong trường hợp người dùng nhận khuyến mại có điều kiện bắt buộc cung cấp thông tin) hoặc theo luật định. 

 

9. Truy cập vào Thông tin Cá nhân 

Chúng tôi bảo đảm quyền truy cập của bạn đối với toàn bộ thông tin về tài khoản và tương tác của Người dùng với TAPTAP và người bán trên Ứng dụng, để xem và trong trường hợp nhất định, cập nhật hoặc sửa đổi những thông tin đó. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân trong hồ sơ của Người dùng trên Ứng dụng. 

Khi có câu hỏi hoặc yêu cầu truy cập thông tin, Người dùng vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại 1900 88 88 84, thư điện tử info@TAPTAP.com.vn hoặc bằng cách nhấp vào nút “Liên hệ với Chúng tôi” trên Ứng dụng. 

Chính sách có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. 

VII. Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng TAPTAP

Ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện này, Người mua trên Ứng dụng TAPTAP còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Mua voucher từ những người bán hàng trên Sàn Giao Dịch TAPTAP bằng cách quy đổi điểm theo tỉ lệ thông thường hoặc tỉ lệ khuyến mại theo đề xuất bán hàng của những người bán đó;

2. Nhận và sử dụng điểm thưởng Vui theo các Điều Khoản và Điều Kiện này;

3. Không sử dụng trái pháp luật tài khoản, bài đăng, giao dịch hoặc thông tin của người khác cho bất kỳ mục đích gì (như để đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP, v.v.)

4. Không đăng tải các nội dung, bài đăng, bình luận, đánh giá gây nhầm lẫn, không chính xác, không công bằng hoặc gian lận, nhằm mục đích giảm uy tín, khiến thành viên khác hiểu sai về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, uy tín của TAPTAP, Người Bán và các thành viên khác của Ứng Dụng TAPTAP;

5. Không gửi thư rác dưới mọi hình thức;

6. Không dùng virus, phần mềm độc hại, sử dụng chương trình, công cụ hay bất kỳ hình thức nào can thiệp vào hệ thống, thay đổi cấu trúc dữ liệu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Ứng Dụng TAPTAP hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của TAPTAP và các thành viên khác.

VIII. Điểm VUI

1. Điểm VUI là điểm thưởng mà bạn có thể nhận được trong cách trường hợp sau:

Điều kiện nhận thưởng Số điểm thưởng Điểm VUI được nhận
Khi Người Mua sử dụng ứng dụng TAPTAP để tích Điểm VUI khi giao dịch tại các Cửa Hàng hợp lệ, đã tích hợp với Ứng Dụng TAPTAP. Tương đương % giá trị giao dịch tại Cửa Hàng hợp lệ tham gia vào chương trình của ứng dụng TAPTAP. Số lượng điểm tích sẽ do Người Bán sở hữu Cửa Hàng quyết định tùy từng thời điểm và sẽ được công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP.
Người Mua mời đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng Dụng TAPTAP (chỉ khi Ứng Dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này). Do Công Ty công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP tùy từng thời điểm.
Người Mua hoàn thành một số điều kiện do Người Bán hoặc ứng dụng TAPTAP yêu cầu đề nhận thêm Điểm VUI (chỉ khi Người Bán hoặc/và ứng dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này). Do Công Ty công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP tùy từng thời điểm.
Người mua tham gia các chương trình trò chơi hiển thị trên ứng dụng TAPTAP (tùy theo từng thời điểm). Do Công Ty công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP tùy từng thời điểm.

 

2. Bên sử dụng ứng dụng TAPTAP sẽ nhận Điểm VUI khi:

 • Người Mua mua các sản phẩm tại Cửa hàng của Người Bán tham gia tích hợp với Ứng Dụng TAPTAP và sử dụng Ứng Dụng TAPTAP để tích lũy điểm;
 • Người Mua mới được mời từ người Mua hiện hữu khi đăng ký thành công tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP và hoàn tất việc đổi TAPTAP VOUCHER thông qua Ứng Dụng TAPTAP (chỉ khi Ứng Dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này);
 • Người Mua hoàn thành một số điều kiện do Người Bán hoặc Ứng Dụng TAPTAP yêu cầu đề nhận thêm Điểm VUI (chỉ khi Người Bán hoặc/và Ứng Dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này); hoặc
 • Người mua tham gia các chương trình trò chơi hiển thị trên ứng dụng TAPTAP (tùy theo từng thời điểm).

Khi phát sinh các sự kiện trên, Ứng Dụng TAPTAP sẽ tự cập nhật cho Người Mua biết số lượng Điểm VUI mà Người Mua được thưởng theo các Điều Khoản và Điều Kiện này liên quan đến Hệ Thống Điểm Thưởng Điểm VUI có hiệu lực tùy từng thời điểm.

3. Người Mua có thể sử dụng Điểm VUI để thanh toán cho bất kỳ Người Bán nào tham gia Sàn Giao Dịch TAPTAP để mua TAPTAP VOUCHER Trên Ứng Dụng.

4. Mỗi Điểm VUI sẽ có thời hạn sử dụng riêng. Mỗi Điểm sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng 6 của năm ngay tiếp theo năm mà bạn được thưởng Điểm đó (Ví dụ, Điểm được thưởng vào ngày 31/01/2022 sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 31/06/2023, hay Điểm được thưởng vào ngày 31/12/2022 cũng sẽ hết hạn vào ngày 31/06/2023).

5. Người Mua có thể kiểm tra số dư điểm thưởng, điểm đã hết hạn sử dụng, điểm sắp hết hạn sử dụng trong tháng, giao dịch và lịch sử của Điểm thông qua Ứng Dụng TAPTAP.

6. Cho mục đích Điểm thưởng, Công Ty bảo lưu quyền:

 • Đồng ý hoặc từ chối (i) kích hoạt đăng ký tài khoản của Người Mua trên ứng dụng TAPTAP của bất kỳ người bạn giới thiệu, và (ii) bất kỳ giao dịch thực hiện bởi bạn hoặc người bạn mời trên Ứng Dụng TAPTAP;
 • Ngừng áp dụng Chương Trình Điểm Thưởng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn ít nhất 5 ngày. Kể từ ngày việc ngừng áp dụng có hiệu lực, toàn bộ số dư điểm thưởng còn lại của bạn sẽ vô hiệu và không thể sử dụng được;
 • Chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền của bạn được tham gia vào Chương Trình Điểm Thưởng Điểm VUI, bao gồm nhưng không giới hạn quyền được thưởng và sử dụng Điểm; và
 • Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và/ hoặc thay thế các điều khoản và điều kiện để được thưởng, nhận, và sử dụng Điểm, và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Chương Trình Điểm Thưởng. TAPTAP sẽ thông báo cho Người tiêu dùng biết ít nhất 5 (năm) ngày trước ngày sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó có hiệu lực.

7. Toàn bộ các nghĩa vụ thuế liên quan đến điểm thưởng mà Người Mua nhận được và/hoặc sử dụng theo pháp luật áp dụng của tất cả các vùng lãnh thổ là thuộc trách nhiệm của chính bạn.

8. Trường hợp có bất kỳ khiếu nại về điều kiện hưởng, nhận và sử dụng Điểm, người tiêu dung phải gửi khiếu nại đến Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của TAPTAP bằng thư điện tử: info@TAPTAP.com.vn trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện quy định tại Mục 8.2 của các Điều Khoản và Điều Kiện này. TAPTAP có quyền từ chối giải quyết các khiếu nại gửi đến sau thời hạn mười lăm ngày này. Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu Người Mua cung cấp chứng cứ liên quan để có thể giải quyết khiếu nại của Người Mua.

IX. Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

1. VUI Việt Nam sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, chất lượng, số lượng, bảo hành, v.v.) bán bởi Người Bán và mua bởi Người Mua thông qua Ứng Dụng TAPTAP hoặc bằng cách sử dụng điểm thưởng Điểm VUI hoặc phương thức thanh toán khác.

Nếu phát sinh mâu thuẫn giữa Người Mua và Người Bán liên quan đến sản phẩm đã mua, bạn đồng ý sẽ trước hết thương lượng với Người Bán để giải quyết vấn đề, và Công Ty sẽ thực hiện vai trò người hòa giải trong toàn bộ khả năng cho phép để hỗ trợ bạn và Người Bán giải quyết mâu thuẫn. Nếu tranh chấp vẫn không thể giải quyết được, Người Mua có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của TAPTAP đối với Người Mua liên quan đến Ứng dụng TAPTAP, Điểm VUI, hoặc hoạt động của Người Mua trên Ứng dụng TAPTAP (ngoại trừ trách nhiệm được loại trừ tại từng điều khoản cụ thể của Điều khoản và Điều kiện này), trong mọi trường hợp, sẽ không vượt quá 100% giá trị của đơn hàng có liên quan đến yêu cầu bồi thường của Người Mua. Để làm rõ, các bên thống nhất rằng TAPTAP sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại thực tế mà Người Mua phải gánh chịu phát sinh trực tiếp từ lỗi cố ý của TAPTAP; và dưới mọi hình thức không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất và/ hoặc chi phí gián tiếp của Người Mua hoặc trách nhiệm của Người Mua đối với bên thứ ba bất kỳ.

3. VUI Việt Nam, trong mọi trường hợp, sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ việc rò rỉ, đánh cắp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng do sự cố bảo mật dữ liệu từ việc sử dụng các phương tiện lưu trữ và truyền gửi thông tin (máy tính, email, điện thoại,…) hoặc hệ thống internet của khách hàng.

4. Trong trường hợp công ty chúng tôi có thay đổi “Chính sách bảo mật và quyền riêng tư” các sửa đổi thay thế này sẽ được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt nam và sẽ được đăng tải công khai tại website https://TAPTAP.com.vn/hoặc Ứng dụng TAPTAP, trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực.

Việc KHTT tiếp tục tham gia Chương trình KHTT hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch, thao tác nào khác trên TAPTAP, đồng nghĩa với việc KHTT đồng ý với các nội dung được cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh tại Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này.

5. Tất cả các trò chơi bao gồm trò chơi may mắn, các cuộc thi dành cho khách hàng để thực hiện các chương trình khuyến mại trên Ứng dụng TAPTAP là hoạt động riêng của VUI Vietnam và các đối tác liên kết. Những hoạt động này không có liên quan và không ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào của các nhà cung cấp môi trường hoạt động của ứng dụng như Apple.

X. Quyền sở hữu trí tuệ

Công Ty nắm giữ bản quyền của Ứng Dụng TAPTAP và quyền sở hữu các đối tượng tài sản khác liên quan đến Ứng Dụng TAPTAP theo pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản của VUI Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình máy tính, giao diện, thiết kế, bố trí, logo, hình ảnh, minh hoạt, sản phẩm nghệ thuật, ký hiệu, đoạn văn, slogan và các nội dung khác bằng các ngôn ngữ khác nhau do TAPTAP sở hữu. Tất cả các hành vi sao chép, sử dụng và phát tán trái phép đối tượng của các quyền sở hữu nêu trên là bị nghiêm cấm.

XI. Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

Khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Kiện và Điều Khoản này, Công Ty sẽ có quyền thực hiện một hoặc toàn bộ các biện pháp xử lý sau:

 • Ngay lập tức xóa bỏ thông tin đăng tải trên Ứng Dụng TAPTAP (mà không cần phải thông báo hoặc được Người Mua chấp thuận);
 • Ngay lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của Người Mua, nếu Người Mua vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Kiện và Điều Khoản này; và
 • Phạt, khắc phục và các biện pháp xử lý vi phạm hợp pháp khác, mà Công Ty được quyền thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
XII. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
 • Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam (mà không bao gồm các quy định về xung đột pháp luật).
 • Trường hợp phát sinh bất đồng hoặc tranh chấp liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này, Ứng Dụng TAPTAP, Điểm, hoặc các hoạt động của bạn trên Ứng Dụng TAPTAP, trước hết, các bên sẽ thương lượng để giải quyết trên tinh thần thân thiện và tôn trọng quyền lợi của các bên. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh, mỗi bên có quyền đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại tòa án Việt Nam có thẩm quyền; tuy nhiên, bạn và VUI Việt Nam theo đây đồng ý rằng các tranh chấp, mà trong đó nguyên đơn là VUI Việt Nam và bị đơn là bạn, sẽ do cấp tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết và cam kết sẽ thực hiện các thủ tục và yêu cầu cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để đưa các tranh chấp đó ra giải quyết tại cấp tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.